Agenda

26 en 27 mei 2018

Keltisch feest in de Groene Weelde in Vijfhuizen

Lees verder...

Statistiek

Vandaag 36
Deze week 36
Deze maand 1759
Sinds 11-2008 440912

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Ar n-Athair
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh,
mar a nìthear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan,
amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn;
ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd,
agus an cumhachd,
agus a' glòir,
gu sìorraidh.
Amen

 


Citaat van de dag

"Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke stupiditeit, maar van dat eerste weet ik het niet zeker. " - Albert Einstein -
(1879-1945)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?